Filtrer på tags

1. juni er frist for å søke stipend hos Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune

1. juni er frist for å søke stipend hos Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune

1. juni er fristen for å søke kunstnerstipend hos Hordaland fylkeskommune og arbeids, kultur- eller eteblerings- og kunstnerstipend hos Bergen kommune.

Hordaland fylkeskommune

5 stipend á 25 000 til reise- og kompetansehevingsstipend

2 stipend á 50 000 arbeids- og fordjupningsstipend

Les mer og finn søknadsskjema her

Bergen kommune: Arbeids-, kultur- eller etableringsstipend 2017

Etableringsstipend: gjelder kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere virksomhet i Bergen. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper. Tilskudd kan bare tildeles en gang, men i særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til nyetablering.

Kulturstipend: åpne midler for kunstnere og kulturarbeidere etablert i Bergen som ønsker å videreutvikle seg. Midlene kan brukes til reise- eller studieformål, arbeids- eller prosjektstipend, innkjøp av utstyr eller materiell, og kan søkes av både enkeltkunstnere og grupper. Stipendet kan tildeles flere ganger, men det må gå minimum tre år mellom hver tildeling.

Arbeidsstipend: stipendet kan tildeles etter søknad til skapende og utøvende kunstnere med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet skal gi anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Størrelsen på stipendet samordnes med statlige ordninger, og er per i dag på 200 000 kroner. Prosjektbeskrivelsen som følger søknaden om arbeidsstipend må gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet.

Siste nytt